2 listopada 2012

Zasady TOP Komentatorów miesiąca:

  1. Ranking jest liczony ręcznie przez administratorkę od pierwszego dnia każdego miesiąca, aż do ostatniego dnia tegoż samego miesiąca. Uwzględniani są w nim nie tylko obserwatorzy bloga.
  2. Wyniki podawane są w pierwszym tygodniu nowego miesiąca. Osoby z największą ilością komentarzy są nagradzane.
  3. Co 6 miesięcy odbywa się losowanie (generatorem liczbowym) doładowania SuperStar. W losowaniu biorą udział osoby wymienione w zakładce 'Komentatorzy'. Osoba wylosowana ma 48 godzin, by zgłosić się po nagrodę!
  4. Do jednego postu można napisać maksymalnie 5 komentarzy - nie mogą być one jednak pisane pod rząd! Wpisy usunięte nie są liczone w rankingu. Dłuższe wypowiedzi są liczone jako dwa komentarze.
  5. Komentarze zawierające mniej niż 5 znaków (np. buźki) nie są liczone w rankingu!
  6. Za I miejsce przysługuje nagroda +250PB. Za każde kolejne miejsce - nagroda zminiejszana jest o 50PB. Oprócz tego za każdy jeden komentarz otrzymuje się 1PB. Top komentatorzy otrzymują jeszcze wiele innych nagród poza PB.
  7. Za skomentowanie każdego posta w danym miesiącu - komentator otrzymuje bonus w wysokości +500PB
  8. Osoby często spamujące są wykluczane z rankingu w danym miesiącu!